12 lý do đầu tư định cư Đức (Cập nhật năm 2020)

12 lý do đầu tư định cư Đức (Cập nhật năm 2020)

Chính phủ Đức đã ban hành chương trình Golden visa, để các nhà đầu tư nước ngoài có được quyền cư trú, bằng cách tuân thủ đúng luật nhập cư của Đức và thực hiện hoạt động kinh tế tại quốc gia này. Bài viết này liệt kê chi tiết 11 lý do đầu tư định cư Đức – Golden visa...