Lột xác” chính sách định cư Malta: Tăng vốn đầu tư – Rút ngắn thời gian nhập quốc tịch

Lột xác” chính sách định cư Malta: Tăng vốn đầu tư – Rút ngắn thời gian nhập quốc tịch

Cuối năm 2020 đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặc của Chương trình đầu tư định cư Malta.  Chương trình đầu tư cá nhân – định cư Malta là một trong những chương trình cấp quyền công dân thông qua đầu tư tài chính hấp dẫn nhất hiện nay. Đây là chương trình dành...
So sánh chương trình đầu tư quốc tịch các nước

So sánh chương trình đầu tư quốc tịch các nước

Nhận được quyền công dân thứ hai có thể là một trong những khoản lợi tốt nhất mà bạn thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Với tấm hộ chiếu thứ hai này, mang lại lợi ích suốt đời cho bạn khi có nhiều lựa chọn hơn để sinh sống, du lịch miễn visa, kinh doanh, đầu tư và thậm...