Ngưng đầu tư Bồ Đào Nha dự án vùng Lisbon và Porto

Ngưng đầu tư Bồ Đào Nha dự án vùng Lisbon và Porto

Chương trình đầu tư định cư “Golden visa” Bồ Đào Nha ngưng hiệu lực đối với dự án bất động sản vùng Lisbon và Porto Nội dung thay đổi của Golden visa Bồ Đào Nha Ngày 05/02/2020, Quốc hội Bồ Đào Nha đã phê duyệt một biện pháp mới đối với chương trình Thị thực vàng,...
error: Content is protected !!