Hiện nay trên thế giới, hầu hết các chương trình nhập cư của Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và các nước châu Âu đều yêu cầu người nộp đơn cư trú tại đất nước đó có thể lên tới 8 năm nếu muốn trở thành công dân. Cụ thể, phải tuân thủ các quy trình cứng nhắc như:

  • Dành một khoảng thời gian tối thiểu để sinh sống tại quốc gia hướng đến đó mỗi năm;
  • Hoàn thành nghĩa vụ thuế;
  • Duy trì tình trạng cư trú;
  • Kiểm tra năng lực ngoại ngữ và vv.

Quá trình tốn thời gian này sẽ hạn chế số người đạt được quốc tịch thành công.

Các chương trình nhập cư được cung cấp thông tin trong bảng phân tích ngay bên dưới:

Tên chương trình

Hình thức đầu tư Chi phí đầu tư Thời gian cư trú tối thiểu để xét quyền công dân Thời gian tối thiểu để trở thành công dân

Yêu cầu khác

USA E-2

Góp vốn vào doanh nghiệp Mỹ.

Tạo việc làm.

200,000 USD 3 tháng  Chưa xác định. Là công dân quốc gia đã ký Hiệp ước Visa E2 với Hoa Kỳ.

Không có tiền án tiền sự.

Có khám sức khỏe.

Vốn đầu tư minh bạch.

Thông qua đợt rà soát đặc biệt.

USA EB-5

Góp vốn vào doanh nghiệp Mỹ.

Tạo việc làm.

500,000 USD 2 năm 5 năm Đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại Mỹ.

Đầu tư tối thiểu 500.000 USD vào khu vực vùng chỉ định TEA.

Đầu tư có rủi ro và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người bản địa.

Vốn đầu tư hợp pháp, không vay mượn.

Không có tiền án tiền sự.

CANADA

Góp vốn vào doanh nghiệp Canada.

Tạo việc làm.

800,000 CAD 3 năm 5 năm Tài sản hợp pháp ròng ít nhất là 1.600.000 CAD.

Kinh nghiệm quản lý 2 năm tại một doanh nghiệp, liên quan đến việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các nguồn tài chính, nhân sự và tài nguyên vật chất.

Không có tiền án tiền sự.

UK

Góp vốn vào doanh nghiệp Anh Quốc.

Tạo việc làm.

250,000 GBP

2,000,000 GBP

5,000,000 GBP

10,000,000 GBP

3 tháng  

5 năm

5 năm

3 năm

2 năm

 

Ngoài vốn đầu tư, phải sở hữu tài sản cá nhân trị giá từ £4,000,000 – £20,000,000

Người nộp đơn phải có khả năng chi trả ổn định và người phụ thuộc sẽ không đi làm (có thể tự kinh doanh riêng).

Người nộp đơn phải cư trú 6 tháng/năm để duy trì tình trạng thị thực.

Nếu có tiền án, phải cung cấp hồ sơ rõ ràng.

IRELAND

Kinh doanh.

Quỹ đầu tư.

Quỹ bất động sản.

Quyên góp tiền.

500,000 EUR

1,000,000 EUR

2,000,000 EUR

5,000,000 EUR

2 năm 5 năm Người nộp đơn phải có khả năng chi trả ổn định và người phụ thuộc sẽ không đi làm (có thể tự kinh doanh riêng).

Người nộp đơn phải cư trú 6 tháng/năm để duy trì tình trạng thị thực.

Nếu có tiền án, phải cung cấp hồ sơ rõ ràng.