Vào 6/5/2019, Charles Oppenheim- giám đốc Bộ phận Báo cáo và Kiểm soát Visa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trình bày tại Hội nghị IIUSA ở Washington, D.C. về tình trạng tồn đọng visa cho người xin visa nhập cư diện EB5. Bài viết sau tóm lược những điều quan trong do ông Oppenheim báo cáo.

Trong khoảng từ 1/10/2018 – 30/4/2019, tổng số 5.077 visa nhập cư EB5 đã được cấp cho người nộp đơn và các thành viên gia đình của họ. Nhìn chung, lượng nhà đầu tư từ Trung Quốc theo chương trình này đã ít đi hơn so với các nước khác, trong khi lượng nhà đầu tư từ Việt Nam và Ấn Độ tăng hơn 10% và số lượng đơn EB5 của năm tài chính 2019 cũng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng có khoảng 10.000 thị thực EB5 được Chính phủ Mỹ cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm.

Nhà đầu tư EB5 Trung Quốc

Các nhà đầu tư từ ở Trung Quốc trong nhiều năm qua đã sử dụng hầu hết số thị thực EB5 được cấp. Do đó, Trung Quốc có thời gian chờ duyệt hồ sơ lâu nhất để được cấp visa EB5. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính trong năm nay, có khoảng 3.660 “visa chưa sử dung” sẽ được chia đều cho những hồ sơ EB5 đến từ Trung Quốc có ngày ưu tiên sớm nhất.

đầu tư định cư mỹ eb5

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không mong đợi trên Visa Bulletins sẽ có thêm các nhà đầu tư Trung Quốc trong năm tới. Ông Oppenheim tuyên bố rằng  tháng 10 năm 2019 sẽ nâng ngày ưu tiên cho những người nộp đơn từ 8/10/2014 – 15/10/2014. Đối với những người nộp đơn I-526 hôm nay, thời gian chờ đợi có thể lên đến 16 năm và thời gian chờ của các ứng viên nộp đơn trước 6/5/2019 dự kiến sẽ ít hơn đôi chút

Nhà đầu tư EB5 Việt Nam

Ông Oppenheim giải thích rằng Việt Nam tiếp tục là quốc gia có nhu cầu xin cấp visa EB5 cao thứ hai, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Trong năm tài chính 2018, Việt Nam đã sử dụng 7,2% tổng số thị thực EB5 được cấp. Dự kiến năm 2019, Việt Nam được đánh giá sẽ sử dụng 10,7% tổng số thị thực EB5 được cấp.

đầu tư định cư mỹ eb5

Ngoài ra, các nhà đầu tư Việt Nam có xu hướng đi cùng những người thân (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi) nhiều hơn các quốc gia khác. Do đó, số lượng thị thực có sẵn ít hơn cho người nộp đơn chính (nhà đầu tư).

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến vào tháng 10 năm 2019 sẽ nâng ngày ưu tiên cho người nộp đơn có quốc tịch Việt Nam đã nộp từ 22/11/ 2016 đến 15/12/2016. Đối với những người đăng ký vừa nộp đơn I-526 vào hôm nay, thời gian chờ dự kiến có thể khoảng bảy năm còn những người nộp đơn trước 6/5/2019, thời gian có thể ngắn hơn.

Nhà đầu tư EB5 ở Ấn Độ

Ông Oppenheim dự kiến​​ lần đầu tiên sẽ đưa ra ngày giới hạn trên Visa Bulletins vào tháng 7 năm 2019 cho những người nộp đơn sinh ra ở Ấn Độ, hoặc sớm hơn vào tháng 6 năm 2019.

Theo đó, những người xin visa EB5 sinh ra ở Ấn Độ với Đơn yêu cầu I-526 đã được phê duyệt nên thực hiện các bước tiếp theo với Trung tâm Visa Quốc gia. Thông qua đó, họ có thể đặt lịch hen phỏng vấn và sớm được cấp thị thực.

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB5

Tương tự, những người xin thị thực EB5 sinh ra ở Ấn Độ với Đơn I-526 đã được phê duyệt đang ở Hoa Kỳ trong tình trạng không di dân hợp lệ nên có hành động ngay lập tức để nộp Mẫu I-485.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ mở cấp thị thực nhập cư mới cho các nhà đầu tư EB5 gốc Ấn Độ. Bộ cũng dự kiến thông báo trên Visa Bulletins vào tháng 10 năm 2019 về việc sẽ nâng ngày ưu tiên cho các nhà đầu tư sinh ra ở Ấn Độ đã nộp đơn vào giữa mùa hè 2017 và mùa thu 2017.

Đối với những người đăng ký mới chỉ vừa nộp đơn I-526 gần đây, thời gian chờ đợi dự kiến có thể lên tới tám năm. Tuy vây, ông Oppenheim cũng có đề cập đến thời gian xét duyệt có thể ngắn hơn đối với những người nộp đơn nộp trước 6/5/2019.

Nhà đầu tư Chương trình EB5 từ các nước khác và thông tin bổ sung

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng tất cả các quốc gia khác sẽ duy trì tình hình hiện hành cho đến cuối năm 2019.

Ông Oppenheim nói rõ rằng mọi thông tin được cung cấp chỉ là ước tính về thời gian chờ tồn đọng đơn EB5, không thể và không tính đến tất cả các biến cố khác. Hơn nữa, các dự đoán của Visa Bulletins cũng không bao gồm các trường hợp rút/hủy Đơn I-526, tử vong, trẻ em trưởng thành và nhiều yếu tố khác, tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả xin thị thực nhập cư của người nộp đơn EB5.

Điều quan trọng là những dự đoán này cũng không tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra thông qua quy chế, quy định mới hoặc bất kỳ động thái nào khác của chính phủ.