WASHINGTON – US. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) sẽ công bố quy tắc sửa đổi mới nhất vào ngày 24/07/2019, tạo nên một vài thay đổi quan trọng trong Chương trình đầu tư định cư EB-5, đánh dấu lần sửa đổi đầu tiên đáng chú ý trong quy định của chương trình kể từ năm 1993. Quy tắc mới nhất sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 21/11/2019.

Những thay đổi dựa theo quy tắc mới nhất bao gồm:

  • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu;
  • Sửa đổi các tiêu chuẩn cho các chỉ định khu vực việc làm (TEA) nhất định;
  • Trao trách nhiệm cho cơ quan để trực tiếp quản lý chỉ định TEA;
  • Làm rõ các thủ tục USCIS để loại bỏ các điều kiện về thường trú; và
  • Cho phép người khởi kiện EB-5 giữ lại ngày ưu tiên của họ trong những trường hợp nhất định.

Theo chương trình EB-5, cá nhân sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú hợp pháp tại Mỹ nếu đầu tư một số tiền nhất định vào một doanh nghiệp thương mại ở nơi đây, hoặc tạo ra và bảo đảm duy trì 10 công việc toàn thời gian cố định cho người lao động bản địa có trình độ.

“Gần 30 năm trước, Quốc hội Mỹ đã lập ra chương trình đầu tư định cư EB-5 nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người lao động ở Hoa Kỳ, thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ các cộng đồng đang gặp khó khăn về điều kiện sống, thông qua khuyến khích nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào Hoa Kỳ, ông Ken Cuccinelli, Giám Đốc Điều Hành Cục Di Trú Mỹ (USCIS) cho biết. “Kể từ khi thiết lập, chương trình EB-5 đã đi chệch khỏi dự định ban đầu của Quốc hội. Cải cách của chúng tôi làm tăng mức đầu tư và là một phần nguyên do của lạm phát trong ba thập kỷ qua, giới hạn gian lận khu vực chỉ ở mức đáng kể khiến số tiền đầu tư phải dành hầu hết cho khu vực nông thôn và thất nghiệp cao bị giảm. Quy tắc mới nhất này sẽ củng cố lại chương trình EB-5, bằng cách đưa nó trở lại đúng với mục đích đầu tiên của Quốc hội.

Những điểm thay đổi đáng chú ý trong quy định EB5 là:

Tăng số tiền đầu tư tối thiểu: Kể từ ngày có hiệu lực của quy tắc mới nhất, mức đầu tư tối thiểu tăng từ 1 triệu đô la lên 1,8 triệu đô la, đây là mức tăng đầu tiên kể từ năm 1990, lý giải cho lạm phát. Quy tắc này cũng duy trì mức chênh lệch đầu tư tối thiểu 50% giữa khu vực Vùng TEA và không phải Vùng TEA, đồng nghĩa tăng số tiền đầu tư tối thiểu trong vùng TEA từ 500.000 đô la lên 900.000 đô la. Quy tắc mới nhất cũng quy định rằng số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh theo lạm phát cứ sau 5 năm.

Cải cách chỉ định TEA: Quy tắc mới nhất phác thảo các thay đổi đối với chương trình EB-5 để xác định lại các khu vực thất nghiệp cao đạt tiêu chuẩn (có nghĩa là kiểm soát có chủ ý ranh giới của khu vực bầu cử). Việc vận hành các khu vực như vậy thường được thực hiện bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số để liên kết một địa điểm dự án cao cấp với một khu vực khó khăn, để tính được tỷ lệ thất nghiệp trung bình đủ điều kiện. Những sửa đổi sẽ giúp đảm bảo chỉ định vùng TEA được thực hiện một cách công bằng và nhất quán, và tuân thủ chặt chẽ hơn tuân theo ý định của quốc hội, để nguồn đầu tư được trực tiếp rót vào các khu vực cần thiết nhất.

Làm rõ các thủ tục USCIS trong việc loại bỏ các điều kiện về thường trú: Quy tắc mới quy định rằng thành viên gia đình đi cùng, đã là thường trú nhân hợp pháp, thì phải tự nộp đơn để xóa các điều kiện về thường trú. Yêu cầu này sẽ không áp dụng cho những thành viên gia đình đã được đệ trình chung đơn nộp của nhà đầu tư chính. Quy tắc cải thiện quy trình xét xử này được cung cấp linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và áp dụng quy trình USCIS hiện tại để cấp Thẻ xanh.

Cho phép người nộp đơn EB-5 giữ ngày ưu tiên của họ: Quy tắc cuối cùng cũng mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư nhập cư có đơn yêu cầu nhập cư EB-5 đã được phê duyệt trước đó. Khi họ cần nộp đơn yêu cầu EB-5 mới, thông thường họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn yêu cầu đã được phê duyệt trước đó, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định.