SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ 17 NƯỚC ÂU – MỸ

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ 17 NƯỚC ÂU – MỸ

Golden Visa (Thị thực vàng) là chương trình cấp quyền định cư cho công dân nước khác, đối tượng hướng đến  là các nhà đầu tư trên toàn Thế giới, thông qua hình thức đầu tư như ký quỹ ngân hàng, mua bất động sản, mua tài sản cố định, mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiền...