Lột xác” chính sách định cư Malta: Tăng vốn đầu tư – Rút ngắn thời gian nhập quốc tịch

Lột xác” chính sách định cư Malta: Tăng vốn đầu tư – Rút ngắn thời gian nhập quốc tịch

Cuối năm 2020 đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặc của Chương trình đầu tư định cư Malta.  Chương trình đầu tư cá nhân – định cư Malta là một trong những chương trình cấp quyền công dân thông qua đầu tư tài chính hấp dẫn nhất hiện nay. Đây là chương trình dành...