Ngày nộp đơn cuối cùng nhảy vọt trên bản tin visa mới nhất – Bất ngờ lớn cho đơn EB-5 Việt Nam

Ngày nộp đơn cuối cùng nhảy vọt trên bản tin visa mới nhất – Bất ngờ lớn cho đơn EB-5 Việt Nam

Năm tài chính mới 2020 bắt đầu vào ngày 01/10/2019. Điều này đồng nghĩa, số visa Chương trình EB-5 cấp cho mỗi nước được thiết lập lại. Thông tin chi tiết được tiết lộ ở bài viết sau. Ngày cuối cùng nộp đơn dành cho các ứng viên đến từ khu trung tâm ngoài khu vực như...