Theo thống kê số liệu của Bộ Địa chính và Khảo sát thì doanh số bất động sản của Síp có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán bất động sản ở Nicosia và Paphos tăng lần lượt 16% và 14%, tại Larnaca đã giảm tới 16%, ở Famagusta giảm 11% và Limassol giảm 4%.

Hợp đồng mua bán tài sản bất động sản của năm 2018 và 2019

Khu vực Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicosia 2018 146 96 126 117 153 146 176 91 118 145 161 131
2019 161 194 131 169 213 145 174 103 137
Famagusta 2018 48 52 40 52 79 61 61 50 45 57 47 48
2019 53 48 45 96 87 43 49 30 40
Larnaca 2018 112 99 116 83 113 133 112 94 121 116 143 103
2019 114 125 118 140 173 102 157 93 102
Limassol 2018 225 256 314 246 282 338 314 262 251 289 344 290
2019 251 256 287 428 546 219 286 196 240
Paphos 2018 164 163 172 157 291 180 233 156 152 204 230 230
2019 187 211 185 224 404 205 230 166 173
Tổng cộng 2018 695 666 768 655 828 858 896 653 687 811 925 800
2019 766 834 766 1057 1423 714 896 588 662

Đánh giá doanh số bất động sản từ đầu năm cho đến nay

Trong chín tháng đầu năm 2019, doanh số bán hàng đã tăng lên 15% để đạt 7.736 so với cùng kỳ năm ngoái là 6.7706. Paphos dẫn đầu với doanh số tăng 26% đạt 1.985 so với 1.578 trong chín tháng đầu năm ngoái. Nicosia có mức tăng 22% với doanh số đạt 1.427, Larnaca tăng 22%.

Trong khi đó, doanh số bất động sản tại Limassol và Famagusta tăng chậm lần lượt 9% và 1%, đạt mức 27%, Nicosia tăng 23%. Tuy nhiên, xét về tổng số lượng bất động sản bán ra thì Limassol dẫn đầu với 2.273.

Trong năm nay, doanh số bất động sản tăng trưởng theo mức ổn định, ngoại trừ vào tháng 5, mức tăng đạt đỉnh điểm là 72%(mức tăng trưởng bán hàng được cho là cao nhất trong 1 tháng kể từ tháng 7 năm 2008). Tổng doanh số trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do có thể do một số chính sách trở nên nghiêm ngặt hơn trong chương trình đầu tư bất động sản tại Síp với cư dân ngoài EU.

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]