Nền kinh tế Cộng hòa Síp có mức tăng trưởng hàng năm ước tính là 3% tính đến quý 3 năm 2010, đạt được 19 quý tăng trưởng liên tiếp, dữ liệu chính thức được công bố vào giữa tháng 11/2019.

Tốc độ tăng trưởng hàng năm tăng nhẹ so với mức 3,1% GDP được ghi nhận trong quý 2 (tháng 4-tháng 6). Điều này được xem như là sự phát triển chậm nhất kể từ quý ba năm 2015.

dao-sip-o-dau (2)

Tốc độ tăng trưởng GDP chủ yếu được thúc đẩy bởi sự hoạt động hiệu quả từ các lĩnh vực như khách sạn và nhà hàng, thương mại, xây dựng, sản xuất, khoa học kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ, hành chính.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính và bảo hiểm thì là sự tăng trưởng âm, ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ GDP

Các dịch vụ bao gồm du lịch, tài chính và bất động sản được coi là xương sống của nền kinh tế Síp, chiếm gần 80% GDP. Trong đó, công nghiệp chỉ chiếm 10% và nông nghiệp là 2%.

dao-sip-cua-nuoc-nao

Về mặt chi tiêu, phí tiêu dùng của hộ gia đình chiếm thành phần chính trong GDP (khoảng 70%), tiếp theo là chi tiêu của chính phủ (16%) và tài sản vốn cố định gộp (11%).

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm 55% GDP trong khi nhập khẩu chiếm 53%, thêm 2% của tổng cộng GDP.

Trên cơ sở hàng quý, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức 0,7%, cùng tốc độ phát triển như trong giai đoạn ba tháng trước đó.

Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ở Síp trung bình ở mức 2,44% từ năm 1996 đến năm 2019. Con số này đạt mức cao nhất mọi thời đại là 6,60% vào quý hai năm 2000 và thấp kỷ lục là ở mức âm -6,70% vào quý II năm 2013.

kinh-te-dao-sip

Chỉ số GDP Síp qua các năm

Nguồn: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CYP

Bộ Tài chính đã nhấn mạnh rằng nền kinh tế Cộng hòa Síp vẫn còn trên đà phát triển mạnh mẽ.

GDP điều chỉnh theo mùa tăng 0,2% trong khu vực đồng euro (EA19), tăng 0,3% tại  Liên minh EU (28 nước) trong quý 3 năm 2019 so với quý trước.

So với cùng quý năm trước, GDP điều chỉnh theo mùa đã tăng 1,2% ở khu vực đồng euro và 1,3% ở khu vực Liên minh EU (gồm 28 nước).