Hệ thống thuế Síp có gì hấp dẫn?

Síp cung cấp một trong những chế độ thuế hấp dẫn nhất Châu Âu. Kể từ khi trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu kể từ năm 2004, chế độ quy định thuế của Cộng hòa Síp hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của EU và OECD. Síp có một trong những mức thuế doanh nghiệp thấp nhất EU là 12,5%.

Thuế suất ưu đãi của quốc đảo Síp kèm theo hiệp ước thuế kép với nhiều quốc gia khác đã giúp cái tên “Đảo Síp” được xếp hạng cao trong danh sách các khu vực pháp lý ưu tiên dành cho các nhà hoạch định thuế quốc tế.

Xem thêm: Cách thức đầu tư định cư Chương trình thường trú nhân Síp

Sự khác biệt về quy định và lợi ích của 2 hình thức định cư Síp (THƯỜNG TRÚ NHÂN SÍP VÀ QUỐC TỊCH SÍP): Thường trú và Nhập tịch

 

Những đặc trưng ưu việt của hệ thống thuế Síp

Hệ thống thuế Síp đơn giản, minh bạch, hòa hợp với quy định của EU và tuân thủ theo những khuyến nghị của OECD.

Hưởng nhiều lợi ích thuế từ các Sắc lệnh EU ( Sắc lệnh về Công ty mẹ – Công ty con, Sắc lệnh về Tiền lãi và Tiền hoa hồng).

Hiệp ước thuế mở rộng mạng lưới kết nối tới 65 quốc gia toàn cầu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 12,5%, là một trong những mức thấp nhất khối EU, và chủ đầu tư có khả năng hưởng mức thuế suất thấp hơn nữa.

Chính sách giảm trừ lãi suất vốn danh nghĩa (Notional Interest Deduction) dành cho những công ty nhận được tài trợ vốn mới. Việc khấu trừ thuế có thể đạt tới 80% thu nhập chịu thuế được tạo ra bằng cách sử dụng nguồn tài trợ băng vốn chủ sở hữu mới.

Chế độ Hộp sở hữu trí tuệ/ bằng sáng chế (Intellectual Property Box- IP Box) theo cách tiếp cận Nexus (Nexus approach) cho phép khấu trừ 80% trên lợi nhuận đủ điều kiện từ hoạt động kinh doanh có sử dụng IP.

Chế độ Thuế trọng tải (Tonnage Tax) hấp dẫn dành cho chủ tàu, người quản lý và cho thuê xe.

Lãi từ vốn (Capital gains) được miễn thuế (ngoại trừ lãi từ vốn phát sinh từ khối bất động sản có sẵn ở tại Síp).

Lợi nhuận của một cơ sở kinh doanh thường trú (Permanent Establishment) nước ngoài được miễn thuế.

Lợi nhuận từ giao dịch chứng khoáng (cổ phiếu, trái phiếu và danh sách tổng quan các công cụ tài chính khác) được miễn thuế.

Cứu trợ tín dụng đơn phương (Unilateral credit relief- nhằm hỗ trợ tránh đánh thuế hai lần đối với những quốc gia không có Hiệp ước Thuế kép) đối với khoản thuế nước ngoài.

Không có Thuế chuyển lợi nhuận về nước (Withholding tax) đối với các khoản cổ tức, tiền lãi và khoản thanh toán bằng sáng chế ( đối với việc sử dụng bản quyền/ bằng sáng chế bên ngoài Síp) được áp dụng cho cư dân chịu thuế không phải là người Síp hoặc là cư dân chịu thuế người Síp không cư trú.

Không có thuế nhập cảnh, tái tổ chức và xuất cảnh.

Hầu hết các giao dịch quốc tế miễn thuế VAT.

Chuyển sang kỳ sau đối với số thua lỗ khi tính thuế (Tax Loss) trong 5 năm.

Ưu đãi thuế cho nhân viên nước ngoài đảm nhận công việc ở Síp (tối đa 50% của thu nhập việc làm cho các cá nhân có mức thu nhập 100,000  ‎€ /năm).

Thu nhập từ cổ tức và thu nhập lãi được miễn giảm thuế đối với các cá nhân không cư trú chịu thuế cư trú Síp.

Không có thuế thừa kế.

Không có thuế bất động sản.

8 danh mục chính trong hệ thống thuế Đảo Síp

Điều quan trọng cần lưu ý là, luật thuế của Síp tạo ra sự khác biệt giữa người cư trú (tạm thời và thường trú) và người cư trú cố định tại đảo Síp. Theo luật hiện hành, người được coi là cư trú cố định tại Síp là những người được sinh ra ở Síp hoặc sống ở đó ít nhất 17 năm. có Sự phân biệt này có liên quan đến việc đủ điều kiện cho một số loại thuế nhất định.

1.      Thuế thu nhập cá nhân Síp 

Các cá nhân là cư dân chịu thuế ở Síp bị đánh thuế trên tất cả thu nhập tích lũy hoặc nguồn thu nhập tại Síp và kể cả ở nước ngoài.

Các cá nhân không phải là cư dân thuế Síp bị đánh thuế vào thu nhập tích lũy hoặc có nguồn thu chỉ tại Síp.

Một người được xem là cư dân chịu thuế Síp nếu người đó dành hơn 183 ngày trong bất kỳ một năm nào để cư trú tại Síp.

Thu nhập chịu thuế  (‎€)

Thuế suất (%)

Thuế  (‎€)

Thuế tích lũy (‎€)

0 – 19.500

0

0

0

19.501 – 28.000

20

1.700

1.700

28.001 – 36.300

25

2.075

3.775

36.301 – 60.000

30

7.110

10.885

60.001 trở lên

35

 

 

 

*Những người về hưu trở thành cư dân tại Síp bị đánh thuế vào lương hưu từ nước ngoài với mức 5% mỗi năm. Trong khi đó, sẽ có chế độ miễn hàng năm cho mức 3,420 € đầu tiên được cấp.

2. Thuế doanh nghiệp

Các công ty là cư dân thuế ở Síp phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của họ, thu được cả ở Síp và từ nước ngoài. Các công ty không phải là cư dân thuế, nhưng thực hiện các hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở kinh doanh thường trú ở Síp, chỉ chịu thuế đối với thu nhập có được ở Síp.

 Các công ty được coi là Cư dân Thuế Síp với điều kiện họ được quản lý và kiểm soát tại Síp.

Tỷ lệ thuế của công ty tại Síp

Các công ty

12.5%

Các tổ chức bán tổng thống

12.5%

 

Khấu trừ thuế

Chi tiêu toàn bộ và độc quyền cho sản xuất thu nhập

100%

Đăng ký và quyên góp cho các tổ chức từ thiện đã được phê duyệt (có biên lai)

100%

Đóng góp của người lao động về tiền lương.

100%

Chi phí cho giải trí kinh doanh

1% tổng thu nhập, với số tiền tối đa € 17.086

 

Miễn giảm thuế

Thu nhập lãi*

100%

Thu nhập từ cổ tức

100%

Lợi nhuận từ bán chứng khoán

100%

Lợi nhuận của một cơ sở kinh doanh thường trú ở nước ngoài *

100%

* Dưới một số điều kiện nhất định.

 

Ưu đãi thuế

Các khoản lỗ phát sinh trong hoặc sau năm thuế 1997 có thể được chuyển tiếp và được bù trừ vào thu nhập của các năm trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào về thời gian.

Khoản lỗ năm nay của một công ty có thể được bù trừ so với lợi nhuận của một công ty khác trong cùng một năm tính thuế với điều kiện cả hai đều nằm trong cùng một nhóm. *

Tổ chức lại của các công ty được cho phép mà không có bất kỳ ảnh hưởng thuế nào *.

* Dưới một số điều kiện nhất định.

 

3.      Bảo hiểm xã hội Cộng hòa Síp

Đóng góp bảo hiểm xã hội được trả bởi người sử dụng lao động và người tự làm chủ trên cơ sở thu nhập bảo hiểm của họ. Giá hiện tại và giới hạn trên được liệt kê dưới đây.

 

Mức

Đóng góp của chủ nhân

8,3%

Đóng góp của nhân viên

8,3%

Tự đóng góp

15,6%

     

 

Miễn giảm thuế

Thu nhập lãi*

100%

Thu nhập từ cổ tức

100%

Lợi nhuận từ bán chứng khoán

100%

Lợi nhuận của một cơ sở kinh doanh thường trú ở nước ngoài *

100%

* Dưới một số điều kiện nhất định.

 

Mức thu nhập hàng năm tối đa

 

EUR (€)

Mỗi năm EUR (€)

Nhân viên hàng tuần

1.055

54.860

Nhân viên hàng tháng

4.572

54.864

 

Đóng góp của chủ lao động khác

 

Đóng góp

Quỹ liên kết xã hội

2,0%

Quỹ dự phòng

1,2%

Quỹ đào tạo công nghiệp

0,5%

Quỹ nghỉ phép hàng năm

8,0%

 

4.      Thuế trên thặng dư vốn

Lợi nhuận từ bất động sản cố định tùy ý sử dụng ở Síp, thuế trên thặng dư vốn (thuế đánh vào thu nhập thu được từ bán các khoản đầu tư hoặc bất động sản) sẽ được áp dụng ở mức 20%. Lợi nhuận là sự khác biệt giữa tiền bán được và chi phí ban đầu của khối bất động sản.

Trong trường hợp một bất động sản được mua trước ngày 1/1/1980, mức tăng là chênh lệch giữa tiền bán được và giá trị thị trường của bất động sản đó kể từ ngày 1/1/1980.

Người bán được hưởng thêm một khoản phụ cấp liên quan đến phí chuyển nhượng được trả, tỷ lệ lạm phát mỗi năm và chi phí của bất kỳ bổ sung nào được thực hiện cho ngôi nhà.

Miễn giảm trọn đời áp dụng cho các cá nhân để kiếm lợi từ việc bán bất động sản như sau:

 

Đạt EUR (€)

Bất kỳ bất động sản tùy ý sử dụng

17.086

Đất nông nghiệp tùy ý sử dụng

25.629

Cư trú tư nhân tùy ý sử dụng *

85.430

 * Dưới một số điều kiện nhất định.

 

5.      Phí chuyển nhượng đất ở Síp

Phí chuyển nhượng đất (“Bất động sản nói chung”) được đăng ký bởi Cơ quan đăng ký đất đai để chuyển quyền sở hữu hoàn toàn không hạn định khối bất động sản sang tên của người mua. Phí chuyển nhượng được thanh toán khi việc chuyển chứng thư sở hữu đất sang tên của người mua được diễn ra.

Bên mua chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển nhượng. Tỷ lệ là trên một thang điểm sắp xếp. Nếu bất động sản đứng tên chung trên giấy tờ, ví dụ như cùng một cặp vợ chồng (vợ và chồng) hoặc hai cá nhân đồng sở hữu, thì giá trị mua được chia thành hai phần dẫn đến giảm phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên:

  • Bên mua không phải trả phí chuyển nhượng nếu thuế VAT được áp dụng khi mua bất động sản. 
  • Phí chuyển nhượng trên giảm 50% trong trường hợp mua bất động sản không phải chịu thuế VAT.

Giá trị tài sản 
(€)

Tỷ lệ phí chuyển nhượng
(%)

lên tới 85.000

3

từ 85.001 đến 170.000

5

từ 170.001 trở lên

8

 

6.      Thuế bất động sản Síp

Thuế bất động sản bất động sản đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/ 2017. Cho đến năm thuế 2016, chủ sở hữu bất động sản ở Síp có trách nhiệm trả thuế này hàng năm được tính theo giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm 01/ 01/ 1980, với mức giá khác nhau như được ghi trong bảng dưới đây, áp dụng cho mỗi chủ sở hữu và không phải cho mỗi bất động sản.

Giá trị thị trường của bất động sản (1/1/1980) 
(€)

Thuế bất động sản hàng năm 
(%)

Lên tới 40.000

0,6

40,001 – 120.000

0,8

120,001 – 170.000

0,9

170.001 – 300.000

1.1

300.001 – 500.000

1.3

500.001 – 800.000

1,5

800,001 – 3.000.000

1.7

Hơn 3.000.000

1.9

 

7.      Quỹ quốc phòng Síp

Đóng góp đặc biệt cho quốc phòng chỉ áp dụng trên thu nhập của cư dân chịu thuế Síp. Cư dân không chịu thuế Síp được miễn đóng góp đặc biệt cho quốc phòng. 

Loại thu nhập

Tỷ lệ (%)

Thu nhập lãi thu được từ một công ty cư trú tại Síp từ các nguồn trong và ngoài Síp

30

Thu nhập cho thuê trừ 25% (chỉ cư dân)

3

Tiền lãi nhận được từ các quỹ tiết kiệm

3

Thu nhập cổ tức nước ngoài (trong điều kiện nhất định)

17

 

 

Bổ sung cho cá nhân

Tỷ lệ (%)

Thu nhập lãi thu được của một cá nhân từ các nguồn trong và ngoài Síp

30

Thu nhập lãi từ trái phiếu phát triển Chính phủ và trái phiếu tiết kiệm của Chính phủ

3

Lãi suất khi thu nhập không vượt quá 12.000 €

3

Cổ tức nhận được bởi các cá nhân cư trú tại Síp

17

 

8.      Thuế giá trị gia tăng của Cộng hòa Síp (VAT)

Thuế giá trị gia tăng được áp dụng đối với việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại Síp, đối với việc mua hàng hóa từ Liên minh châu Âu và nhập khẩu hàng hóa vào Síp.

Người chịu thuế trả thuế VAT đối với vật tư chịu thuế, và được tính thuế VAT đối với hàng hóa hoặc dịch vụ nhận được.

Đối tượng nào bắt buộc hoặc tự nguyện đăng ký thuế VAT tại Síp:

Bất kỳ người nào liên quan đến các hoạt động chịu thuế, bao gồm các cá nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, câu lạc bộ, tổ chức, đoàn thể, tổ chức kinh doanh quốc tế, nhóm công ty, đưa ra ngưỡng đăng ký 15.600 € thì là bắt buộc.

Đăng ký VAT:

  • Đăng ký bắt buộc : Nếu vào cuối bất kỳ tháng nào, cộng thêm doanh thu của 11 tháng trước đó, ngưỡng đăng ký VAT của Síp là 15.600 € bị vượt quá, hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng giá trị của các vật tư chịu thuế trong 30 ngày tới sẽ vượt quá ngưỡng đó.

 

  • Đăng ký tự nguyện : Đối với bất kỳ người nào cung cấp vật tư chịu thuế dưới ngưỡng đăng ký 15,600 €.

 

 

Thuế suất VAT  của Síp

 

Tỉ lệ tiêu chuẩn

19%

 

Giảm thuế suất VAT (vận chuyển với xe buýt nông thôn và du lịch, vận chuyển với taxi thành phố và nông thôn, dịch vụ nhà hàng, vv).

9%

 

Giảm thuế suất VAT (dược phẩm, thực phẩm, sách, gas, phí vào cửa cho các buổi hòa nhạc, bảo tàng, vv).

5%

 

Thuế suất VAT bằng 0 (xuất khẩu hàng hóa, cho thuê máy bay – trong một số điều kiện nhất định, dịch vụ vận chuyển hành khách từ và đến Cộng hòa, v.v.).

0%

       

 

Hiệp ước thuế kép giữa Síp và hơn 60 quốc gia khác

Síp đã ký Hiệp ước thuế kép với hơn 60 quốc gia trên Thế giới, mang lại cho đảo quốc này thêm lợi thế quan trọng về thuế.

Các quốc gia có ký Hiệp ước thuế kép với Síp

Andorra

Armenia

Estonia

Áo

Ailen

Phần Lan

Barbados

Belarut

Georgia

Bỉ

Bosnia

Hy Lạp

Bulgarie

Canada

Ethiopia

Trung Quốc

Cộng hòa Séc

Pháp

Đan Mạch

Ai Cập

Đức

Hungary

Iceland

Ấn Độ

Iran

Ailen

Italy

Jersey

Kazakhstan

Vương quốc Brarain

Kuwait

Kyrgyzstan

Latvia

Lebanon

Lithuania

Luxembourg

Malta

Mauritius

Moldova

Montenegro

Norway

Hà Lan

Bồ Đào Nha

Qatar

Romania

Russia

San Marino

Saudi Arabia

Serbia

Seychelles

Singapore

Slovakia

Slovenia

Nam Phi

Tây Ban Nha

Thụy Điển

Thụy Sĩ

Syria

Thái Lan

Bang Guernsey

Ukraine

Tiểu vương quốc Ả Rập Sê Út

Vương Quốc Anh

Hoa Kỳ

Uzbekistan

 

 

KẾT LUẬN

Thông tin mà bạn tìm thấy trong hướng dẫn này chắc chắn đã giúp bạn có được kiến ​​thức chung và hiểu biết cơ bản về hệ thống thuế của Síp. Có khả năng, giờ đây bạn có thể nhận thấy những lợi ích bổ sung mà bạn sẽ có thể được hưởng khi bạn cùng gia đình chuyển đến Síp định cư và trở thành cư dân chịu thuế của đất nước này.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hướng dẫn này – không phải toàn bộ cũng như các phần tương ứng – không có nghĩa là đang cung cấp những tư vấn mang tính pháp lý hoặc liên quan thuế hoặc giúp giải quyết các hậu quả thuế.
Mục đích chính của hướng dẫn này hoàn toàn là để đem đến thông tin tổng quan cho bạn. Để xóa bỏ mọi nghi ngờ hoặc để có được thông tin tài chính chi tiết về nghĩa vụ thuế của bạn tại Síp, vui lòng liên hệ với cố vấn thuế trực thuộc tại khu vực Síp mà bạn quan tâm để có được thông tin đúng đắn nhất.

—————————————————–

Để biết thêm thông tin về các chương trình đầu tư định cư các nước Châu Âu, Mỹ, hãy đăng ký nhận email tin tức hàng tháng của dautuquoctich.

Còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tư vấn thêm, vui lòng gửi tin nhắn qua Fanpage Dautuquoctich.com – Trang Visa Co hoặc liên hệ thông tin bên dưới.

——————————————————

LIÊN HỆ
Email: [email protected]
Hotline: 0942 384 742

Trụ sở chính:
ĐC: 251/1  Nguyễn Văn Trỗi – Phường 10 – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
Tòa nhà NK Office
Tel: 0942 384 742 – 08 3997 4168

Địa chỉ liên hệ tại Đà Nẵng
ĐC: 31 Trần Phú, P.Phước Ninh, Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Tòa nhà DNC Office
Tel: 0942 384 742 – 05116290888

Địa chỉ liên hệ tại Hà Nội
ĐC: Phòng 204, tầng 2 –số 18 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội
Tel: 0942 384 742