Cộng đồng Síp tại Anh sau sự kiện BREXIT

Cộng đồng Síp tại Anh sau sự kiện BREXIT

Chính phủ Anh quốc đang trong quá trình đàm phán nhằm giải quyết các tranh cãi ngày càng gia tăng xung quanh Brexit, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân EU ở Anh. Cụ thể, quyền công dân và chính sách tự do đi lại trong khối Châu Âu của công dân Síp đang lưu trú tại...