Số đơn đăng ký Chương trình đầu tư định cư tại Bồ Đào Nha (Golden Visa) được chấp thuận trong tháng 9 chỉ đạt 49% so với tháng 8. Ngoài ra, các khoản đầu tư cũng giảm từ 83 triệu EUR trong tháng 8 xuống 49 triệu EUR – Theo số liệu do Bộ Di trú và Biên giới (SEF) công bố ngày 08/10/2019.

Cụ thể, tháng 9 chỉ có 75 nhà đầu tư và gia đình của họ nhận được giấy phép cư trú thông qua chương trình Golden Visa, giảm từ 147 nhà đầu tư được chấp thuận đơn trong tháng 8. Trong vòng cả năm đến hôm nay, tổng cộng đã có 998 nhà đầu tư nộp đơn chính và 1.736 người phụ thuộc đã nhận được giấy phép cư trú từ chương trình này.

golden-visa-bo-dao-nha-muac-dau-tu-theo-thang-nam-2019

Biểu đồ Mức đầu tư bất động sản thông qua chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha (Theo từng tháng trong năm 2019)

Bồ Đào Nha có một đợt nghỉ hè vào tháng 9, có lẽ điều này ảnh hưởng đến kết quả xét đơn Thị thực Vàng bị rơi vào mức thấp nhất cả năm đúng vào tháng này. Thật vậy, lần gần nhất mà số đơn được phê duyệt hàng tháng giảm xuống dưới 80 đơn là vào tháng 9 năm ngoái, cụ thể là 64 nhà đầu tư được chấp thuận.

Cùng với điều đó, thì mức tổng đầu tư cũng sụt giảm theo, đạt mức 48,5 triệu euro trong tháng 9, so với mức 82,5 EUR trong tháng trước đó. Trong năm 2019 tính đến đầu tháng 10, ước tính số tiền 602 triệu euro đã rót vào ngân hàng Bồ Đào Nha thông qua chương trình Golden Visa.

golden-visa-bo-dao-nha-muc-dau-tu-von-hang-nam

Biểu đồ Mức đầu tư hàng năm rót vào Bồ Đào Nha, thông qua chương trình Golden Visa

Trên cơ sở tích lũy, kể từ khi chương trình khởi động vào tháng 11 năm 2012, những người xin Thị thực Vàng đã bơm vốn đầu tư trị giá 4,85 tỷ EUR, mà 9/10 trong số đó là dành cho bất động sản.

Golden-visa-bo-dao-nha-von-dau-tu-bat-dong-san

Biểu đồ Bồ Đào Nha với mức tích lũy vốn từ Golden Visa góp vào bất động sản là rất lớn